Skip to Main Content

Swahili: All Print Books in Swahili

map


Where Swahili is Spoken

click to enlarge

lc outline

All Printed Books in Swahili at Gumberg Library

  CALL NUMBER VOLUME TITLE
       
  BF721 .E4X   Elimu ya roho ya mtoto.
  BP105.5.S9 A45   Kurani tukufu : pamoja na tafsiri na maelezo kwa Kiswahili / imefasiriwa na Mubarak Ahmad Ahmadi.
  BS325 .S9 1937   Biblia ndio Maandiko Matakatifu yote ya Agano la Kale nayo ya Agano Jipya katika msemo wa Kiswahili.
  BS325 .S9 1937   Biblia ndio Maandiko Matakatifu yote ya Agano la Kale nayo ya Agano Jipya katika msemo wa Kiswahili.
  BS325 .S9 1961   Biblia yaani Agano la kale na Agano jipya, katika lugha ya Kiswahili.
  BS325 .S9 1961   Biblia yaani Agano la kale na Agano jipya, katika lugha ya Kiswahili.
  BS325 .S95 1923X   Enjili takatifu ya bwana wetu Yesu Kristu na matendo ya mitume / yalivyogeuzwa katika kiswahili na E. Brutel.
  BS325 .S95 1958X   Vitabu vya Agano Jipya.
  BS325 .S95 1958X   Vitabu vya Agano Jipya.
  BS325 .S95 1961   Vitabu vya Agano Jipya. Vimefasiriwa na Alfons Loogman.
  BS325 .S95 1961   Vitabu vya Agano Jipya. Vimefasiriwa na Alfons Loogman.
  BS325 .S95 1961   Vitabu vya Agano Jipya. Vimefasiriwa na Alfons Loogman.
  BS325 .S95 1961   Vitabu vya Agano Jipya. Vimefasiriwa na Alfons Loogman.
  BS325 .S95 1961   Vitabu vya Agano Jipya. Vimefasiriwa na Alfons Loogman.
  BS325 .S95 1961   Vitabu vya Agano Jipya. Vimefasiriwa na Alfons Loogman.
  BS325 .S96 1939X   Nyaraka na enjili za mwakani = Liber epistolarum et evangeliorum per annum.
  BS325.S97 G6 1947X   Enjili takatifu na matendo ya mitume / yamefasiriwa na Alf. Loogman.
  BS325.S97 G6 1947X   Enjili takatifu na matendo ya mitume / yamefasiriwa na Alf. Loogman.
  BS325.S97 G6 1947X   Enjili takatifu na matendo ya mitume / yamefasiriwa na Alf. Loogman.
  BS325 .S97 JOHN 1939X Enjili takatifu ilivyoandikwa na Yoanni / imefasiriwa toka kiyunani na Alfons Loogman.
  BS325 .S98 1922   Ngano za hadisi ya dini = Epitome historiae sacrae / auctore Ch. Sacleux.
  BS325 .S98 1924   Hadisi ya dini / imetungwa na Padri Sacleux = Epitome historiae sacrae / auctore Carolo Sacleux.
  BS558.S9 M8X   Mungu na wanadamu : kitabu cha dini Katoliki [= God and men, the book of the Catholic religion]
  BS2458 .S5X   Maisha ya Mt. Yosef / yametungwa na Petri Simons.
  BS2458 .S5X 1952   Maisha ya Mt. Yosef / yameandikwa na Petri Simons.
  BT302 .G318X   Yesu Kristo / kimetungwa na J. Gannon.
  BT302 .G318X   Yesu Kristo / kimetungwa na J. Gannon.
  BT302 .H3X   Habari za Yesu : mwana wa mungu na mwana wa mariamu / kimetungwa na M.M. & Robin   kimefasiriwa na Gerard Faessler.
  BT738 .B8X   Afrika, leo na kesho : sociology / kimetungwa na P. Walbert na P. Alkuin.
  BV1470.A35 B8X   Mafundisho ya dini : kitabu cha msaada wa kufundisha dini / kimetungwa na Alkuin Bundschuh.
  BV4828 .S9 1945X   Kitabu cha Kumfuasa Yesu Kristu / Tomas wa Kempen   kimefasiriwa na Alf. Loogman.
  BV4828 .S9 1945X   Kitabu cha Kumfuasa Yesu Kristu / Tomas wa Kempen   kimefasiriwa na Alf. Loogman.
  BX1680.5 .C3X   Waafrika na maisha ya Kikristu : Barua ya Kirhungaji ya Maarkiaskofu, Maaskofu na Maprefekti wa kitume kwa Wakatoliki wa Tanganyika
  BX1752 .G7X   Ukweli uko wapi? / R.J. Griffin.
  BX1756.A2 W6X   The Word is made Flesh : a collection of sermons in Swahili with an introduction / by Walbert Buehlman.
  BX1756 .P57 H68 1962X   Hotuba kwa walejio / zilizotungwa na Korneli van der Poel.
  BX1966 .S9 N3X   Nasadiki Mungu  mafundisho ya kwanza ya dini Katoliki.
  BX1966 .S9 N3X   Nasadiki Mungu  mafundisho ya kwanza ya dini Katoliki.
  BX1966 .S9 N3X   Nasadiki Mungu  mafundisho ya kwanza ya dini Katoliki.
  BX1966 .S9 N3X   Nasadiki Mungu  mafundisho ya kwanza ya dini Katoliki.
  BX1966.S9 W45X   Maelezo ya mafundisho ya dini ya Eklezya Katolika.
  BX2128.S9 C6X   Kitabu cha sala.
  BX2230 .E2X   Sadaka ya wakristu : maelezo mafupi ya misa takatifu / kimeandikwa na P. Eberhard.
  BX2230 .P3X   Misa ni nini? / Pius Parsch : [imefasiriwa na Joseph Sipendi].
  BX2250 .K3X   Sakramenti takatifu ya ndoa / Osmund Kastner.
  DT11 .V442X   Safari za Wasuaheli. [Travels of Swahilis]
  DT30 J419X   Demokrasi katika Afrika, kimetungwa na Ivor Jennings.
  DT351.S9 G6X   Habari za Sir H.M. Stanley. Kikatafsiriwa na David E. Diva.
  DT351.S9 L6X   Safari za Bwana Henri Morton Stanley / A. Loogman.
  DT434.E25 M35X   Uhuru ni mwanzo / kimetungwa na Tom Mboya   kimetafsiriwa na Hyder Mohamed Matano Kindy na Titus Nicholas Echessa.
  DT434.M7 .A4X   Habari za Wakilindi. Imehaririwa na J. W. T. Allen na Willam Kimweri bin Mbago bin Kibwana bin Maiwe wa Kwekalo (Mlungui) bin Kimweri Zanyumbai.
  DT444 .J6X 1963   Zamani mpaka siku hizi : yaani habari za Tanganyika tangu zamani za kale mpaka siku hizi.
  DT444 .T26   Tanzania, Kabla na baada ya uhuru.
  DT446.K37 M8   Abeid Amani Karume, na R. K. Mwanjisi.
  DT447 .M77   Nyungu-ya-Mawe, mtawala shujaa wa Kinyamwezi, kimetungwa na Njelu E. Mulugala na Aylward Shorter.
  DT449.K4 D8X   Asili na habari za Wachaga / habari hizi zimetungwa na C.C.F. Dundas   zimefasiriwa na R.K. Watts, na P. Mzaba Kwa Msaada wa J. Johnson.
  GB330 .E4X   Elimu ya inchi : kitabu cha pili, Afrika.
  GB330 .E4X   Elimu ya inchi : kitabu cha pili, Afrika.
  GN658 .V419X   Desturi za Wasuaḥeli na khabari za desturi za sheriÊ»a za Wasuaḥeli, [gesammelt] von C. Velten.
  GN659.A2 O8X   Habari za Abaluyia / kimetungwa na J. D. Otiende.
  GN659.A2 O8X   Habari za Abaluyia / kimetungwa na J. D. Otiende.
  GN659 .G5X   Nchi na desturi za Wagiriama / Ronald G. Ngala.
  GN659.T3 M55X   Historia, mila, na desturi za Wagogo wa Tanganyika / Mathias E. Mnyampala.
  GN659.T3 M55X   Historia, mila, na desturi za Wagogo wa Tanganyika / Mathias E. Mnyampala.
  GN659.W3 N8X   Desturi za Wachagga / kimetungwa na S. J. Ntiro.
  GN659.Z5 M6X   Habari za Wazigua / kimetungwa na Anthony Mochiwa.
  GN659.Z5 M6X   Habari za Wazigua / kimetungwa na Anthony Mochiwa.
  GT2789.Z3 F3X   Ada za harusi katika Unguja.
  GT2789.Z3 F3X   Ada za harusi katika Unguja.
  GT2789.Z3 F3X   Ada za harusi katika Unguja.
  HB181.S9 .T45   Uchumi bora / kimeandikwa na Peter Temu   pamoja na dibaji iliyoandikwa na Julius Nyerere.
  HQ743 .B8X   Ndoa na talaka.
  HQ743 .S3X   Mafundisho ya ndoa : yamesimuliwa na daktari / Adelheid Schuster.
  HT1327 .M35X 1959   Uhuru wa watumwa (The freeing of the slaves) [by] James Mbotela. Mchoraji: Ruth Yudelowitz.
  HX450.K4 K4X   Ujamaa wa Kiafrika : na jinsi unavyohusiana na mpango wa Kenya, / Kitabu hiki kemetafsiriwa katika lugha ya kiswahili na Hyder Mohamed Matano Kindy  akisaidiwa na Ali Abubakar, Mohamed M. Hatimy na Dr. Mohamed Hyder Matano  Msaada mwingine ulitolewa na Titus Nicholas Echessa.
  LA1501 .F7X   Ualimu : maelezo ya kazi kwa walimu wa vyuo vya kiafrika / yameandikwa na E. Carey Francis.
  LA1501 .P4X   Pedagojia : elimu ya kuadibisha = Essai de pédagogie et de méthodologie / par les Frères des Ecoles chrétiennes   traducion et adaption en kiswahili par un Professeur de l'Ecole Normale de Lusaka (Haut-Congo Belge).
  M1838 .G4X   Chiriku : kitabu cha nyimbo / kimetolewa na P. Gerold.
  M2143 .N9X 1936   Nyimbo za kanisa.
  M2143 .N9X 1950   Nyimbo za kanisa.
  M2149.4.C35 S9   Mateso ya Bwana wetu Yesu Kristu, yalivyoandikwa na Mtakatifu Yoane (Ijumaa Kuu).
  PK6515.S9 R6X   Omar Khayyam kwa Kiswahili, kimeandikwa na Shaaban Robert.
  PK6515.S9 R6X   Omar Khayyam kwa Kiswahili, kimeandikwa na Shaaban Robert.
  PL8701 .B8 Vol.1 Tusome Kiswahili  mafunzo ya Kiswahili kwa madarasa V-VIII katika vitabu vinne [na] A.F. Bull.
  PL8701 .B8 Vol.2 Tusome Kiswahili  mafunzo ya Kiswahili kwa madarasa V-VIII katika vitabu vinne [na] A.F. Bull.
  PL8701 .B8 Vol.4 Tusome Kiswahili  mafunzo ya Kiswahili kwa madarasa V-VIII katika vitabu vinne [na] A.F. Bull.
  PL8701 .L6 Vol.3 Someni bila shida / Alfons Logman.
  PL8701 .L6 Vol.4 Someni bila shida / Alfons Logman.
  PL8701 .L6 1948X Vol.1 Someni bila shida / A. Loogman.
  PL8701 .L6 1948X Vol.3 Someni bila shida / A. Loogman.
  PL8701 .L6 1948X Vol.4 Someni bila shida / A. Loogman.
  PL8702 .C45X   Chuo cha masomo.
  PL8702 .E4 1951X   Road to Swahili / by Howard Elphinstone.
  PL8702 .F7X 1961   Paka Jimi : kitabu changu cha kusomea / Isabelle Frémont.
  PL8702 H4X PT.2 PT.2 Masomo ya kwanza  first Swahili reader, by A.B. Hellier ...
  PL8702 H4X PT.3 PT.3 Masomo ya kwanza  first Swahili reader, by A.B. Hellier ...
  PL8702 .L598 VOL.1 Someni kwa furaha / A. Loogman.
  PL8702 .L598 VOL.1 Someni kwa furaha / A. Loogman.
  PL8702 .L598 VOL.1 Someni kwa furaha / A. Loogman.
  PL8702 .L598 VOL.2 Someni kwa furaha / A. Loogman.
  PL8702 .L598 VOL.2 Someni kwa furaha / A. Loogman.
  PL8702 .L598 VOL.3 Someni kwa furaha / A. Loogman.
  PL8702 .L598 VOL.3 Someni kwa furaha / A. Loogman.
  PL8702 .L598 VOL.3 Someni kwa furaha / A. Loogman.
  PL8702 .L598 VOL.4 Someni kwa furaha / A. Loogman.
  PL8702 .L598 VOL.4 Someni kwa furaha / A. Loogman.
  PL8702 .L598 SUPPL., VOL.1 Someni kwa furaha / A. Loogman.
  PL8702 .L598 SUPPL., VOL.1 Someni kwa furaha / A. Loogman.
  PL8702 .L598 SUPPL., VOL.2 Someni kwa furaha / A. Loogman.
  PL8702 .L598 SUPPL., VOL.2 Someni kwa furaha / A. Loogman.
  PL8702 .L598 SUPPL., VOL.3 Someni kwa furaha / A. Loogman.
  PL8702 .L598 VOL.1-3, MANUEL Someni kwa furaha / A. Loogman.
  PL8702 .L598 VOL.4, MANUAL Someni kwa furaha / A. Loogman.
  PL8702 .L598 VOL.4, MANUAL Someni kwa furaha / A. Loogman.
  PL8702 .L6 1965   Swahili grammar and syntax.
  PL8702 .L6 1965   Swahili grammar and syntax.
  PL8702 .L6 1965   Swahili grammar and syntax.
  PL8702 .L6 1965   Swahili grammar and syntax.
  PL8702 .L6 1965   Swahili grammar and syntax.
  PL8702 .R6X   Kielezo cha insha [Model essays]
  PL8702 .R6X   Kielezo cha insha [Model essays]
  PL8702 .W43X   Sarufi ya Kiswahili : iliyotungwa darasani pa Lusaka.
  PL8702 .W44X   Kazi za Sarufi ya Kiswahili : iliyotungwa darasani pa Lusaka : chapa la tatu.
  PL8703 .J65 1956X   Kamusi ya kiswahili yaani kitabu cha maneno ya kiswahili = Swahili-Swahili dictionary / kimetungwa na F. Johnson.
  PL8703 .S32 1939X   Dictionnaire swahili-français, [par] Ch. Sacleux.
  PL8704.A2 A4X   Sheria za kutunga mashairi na Diwani ya Amri. [And an introductory study by H. E. Lambert]
  PL8704.A2 A4X   Sheria za kutunga mashairi na Diwani ya Amri. [And an introductory study by H. E. Lambert]
  PL8704.A2 B3X   Mwarabu na binti wake na hadithi nyingine = [The Arab and his daughter, and other stories] / zimekusanywa na E. C. Baker.
  PL8704.A2 C8X   Hanahela  kimetungwa na A.T. Culwick, kimefasiriwa na Peter Hiza, picha zimeandikwa na R.E. Bush.
  PL8704.A2 H45 1966X   Hekaya za Abunuwas na hadithi nyingine = Swahili stories told and written down by Africans.
  PL8704.A2 H6 1927   Chuo cha sala : prayer book published for the use of Christians in East Africa / by the Holy Ghost Fathers.
  PL8704.A2 H6 1927   Chuo cha sala : prayer book published for the use of Christians in East Africa / by the Holy Ghost Fathers.
  PL8704.A2 H6 1951X   Chuo cha sala : prayer book published for the use of Christians in East Africa / by the Holy Ghost Fathers.
  PL8704.A2 H6 1951X   Chuo cha sala : prayer book published for the use of Christians in East Africa / by the Holy Ghost Fathers.
  PL8704.A2 I8X   Nyumbani kwa mchawi / kimetungwa na P. Isaya.
  PL8704.A2 I8X   Nyumbani kwa mchawi / kimetungwa na P. Isaya.
  PL8704.A2 L6   Swahili readings, with notes, exercices [sic] and key.
  PL8704.A2 L6   Swahili readings, with notes, exercices [sic] and key.
  PL8704.A2 L6   Swahili readings, with notes, exercices [sic] and key.
  PL8704.A2 L6   Swahili readings, with notes, exercices [sic] and key.
  PL8704.A2 M3   Mapenzi ni Kikohozi.
  PL8704.A2 M33 1955X VOL.1 Mashairi ya Mambo Leo : Swahili = Poems from the Swahili newspaper  Mambo Leo  / selected by the Inter-territorial Language Committee.
  PL8704.A2 M33 1955X VOL.2 Mashairi ya Mambo Leo : Swahili = Poems from the Swahili newspaper  Mambo Leo  / selected by the Inter-territorial Language Committee.
  PL8704.A2 N9X VOL.1 Hadithi za wanyama = Animal stories / zimeandikwa na Akiki K. Nyabongo.
  PL8704.A2 N9X VOL.2 Hadithi za wanyama = Animal stories / zimeandikwa na Akiki K. Nyabongo.
  PL8704.A2 R5X   Hadithi za rafiki saba : hadithi tamu za zamani / zimetungwa na R.L. Riwa.
  PL8704.A2 U4X   Nguzo ya maji : na hadithi nyingine / zimekusanywa na Yussuf Ulenge.
  PL8704.A2 U4X   Nguzo ya maji : na hadithi nyingine / zimekusanywa na Yussuf Ulenge.
  PL8704.A2 U4X   Nguzo ya maji : na hadithi nyingine / zimekusanywa na Yussuf Ulenge.
  PL8704.A2 U5   Nguzo ya maji : na hadithi nyingine / zimekusanywa na Yussuf Ulenge.
  PL8704 .A2 V35   Märchen und erzählungen der Suaheli.
  PL8704.A2 W45X   Kitabu cha masomo mepesi.
  PL8704 .A3X   Utenzi wa Vita vya Maji-Maji  [with] historical introduction by Margaret Bates, translated by W.H. Whiteley.
  PL8704 .A3X   Utenzi wa Vita vya Maji-Maji  [with] historical introduction by Margaret Bates, translated by W.H. Whiteley.
  PL8704 .A4X   Hadithi za Esopo chuo cha pili cha kusomea. Stories from Aesop Part II in the Swahili language. Revised and enlarged by David Edward Diva.
  PL8704 .A5   Diwani ya Aiklimali.
  PL8704 .B6 Vol.1 A Swahili anthology with notes and glossaries.
  PL8704 .B6 Vol.1 A Swahili anthology with notes and glossaries.
  PL8704 .B82 1961   Utenzi wa Abdirrahmani na Sufiyani. The history of Abdurrahman and Sufian, by Hemed Abdallah Saidi Abdallah Masudi el Buhry el Hinawy. With translation by Roland Allen and notes by J. W. T. Allen.
  PL8704 .B82 1961   Utenzi wa Abdirrahmani na Sufiyani. The history of Abdurrahman and Sufian, by Hemed Abdallah Saidi Abdallah Masudi el Buhry el Hinawy. With translation by Roland Allen and notes by J. W. T. Allen.
  PL8704 .B83 1965   Utenzi wa Seyyidna Huseni bin Ali. The history of Prince Hussein son of Ali, umetungwa na Hemed Abdallah. With translation and notes by J. W. T. Allen.
  PL8704 .B83 1965   Utenzi wa Seyyidna Huseni bin Ali. The history of Prince Hussein son of Ali, umetungwa na Hemed Abdallah. With translation and notes by J. W. T. Allen.
  PL8704 .B84 1960   Utenzi wa vita vya Wadachi kutamalaki Mrima, 1307 A.H. The German conquest of the Swahili coast, 1891 A.D., by Hemedi bin Abdallah bin Said bin Abdallah bin Masudi el Buhriy. With translation and notes by J.W.T. Allen.
  PL8704 .B84 1960   Utenzi wa vita vya Wadachi kutamalaki Mrima, 1307 A.H. The German conquest of the Swahili coast, 1891 A.D., by Hemedi bin Abdallah bin Said bin Abdallah bin Masudi el Buhriy. With translation and notes by J.W.T. Allen.
  PL8704 .B84 1960   Utenzi wa vita vya Wadachi kutamalaki Mrima, 1307 A.H. The German conquest of the Swahili coast, 1891 A.D., by Hemedi bin Abdallah bin Said bin Abdallah bin Masudi el Buhriy. With translation and notes by J.W.T. Allen.
  PL8704.D8 I5X   Insha za hekima, utungo wa Faraj O. Dumila.
  PL8704.F3 K8   Kurwa na Doto  maelezo ya makazi katika kijiji cha Unguja yaani Zanzibar.
  PL8704 .G53 A53 1900X   Anajadili dini / Karoli Giambrone.
  PL8704 .G53 B89X   Bwana naomba nipate kuona / Karoli Giambrone.
  PL8704 .G53 I54X   Ingekuwa heri leo! / Karoli Giambrone.
  PL8704 .G53 K36 1983X   Kanisa na serikali / Padre Karoli Giambrone.
  PL8704 .G53 U34 1989X   Ufanisi wa kanisa : mawazo ya mtunzi / kimetungwa na Karoli Giambrone.
  PL8704 .H4X N0. 2   Muhammad Seyid Din : na hadithi nyingine / kimetungwa na A. B. Hellier.
  PL8704 .H4X NO.1   Kibaraka  na hadithi nyingine. Edited by A.B. Hellier.
  PL8704 .H4X NO.3   Sultani Zuwera : na hadithi nyingine / edited by A.B. Hellier.
  PL8704 .H4X NO.4   Asha binti fulani  na hadithi nyingine. Edited by A.B. Hellier.
  PL8704 .H4X NO. 5   Hadithi za kiarabu / edited by A. B. Hellier.
  PL8704 .H4X NO. 6   Mama wa kambo  na hadithi nyingine. Edited by A.B. Hellier.
  PL8704 .H4X NO. 7   Sultani Darai. Edited by A.B. Hellier.
  PL8704 .H4X NO. 8   Sultani Majinuni : na hadithi nyingine / kimetungwa na A. B. Hellier.
  PL8704 .H4X NO. 9   Mhamadi mtepetevu  na hadithi nyingine. Edited by A.B. Hellier.
  PL8704 .H4X NO. 10   Nunda mla watu  na hadithi nyingine. Edited by A.B. Hellier.
  PL8704.H4X NO. 11   Uza ghali  na hadithi nyingine. Edited by A.B. Hellier.
  PL8704 .H4X NO. 12   Hasibu Karimu ad Dini  na hadithi nyingine. Edited by A.B. Hellier.
  PL8704.H9 A7 1969   Afadhali mchawi / kimetungwa na Graham Hyslop.
  PL8704.I8 S5 1962X   Simba, ng'ombe na jogoo  na hadithi nyingine za Kiirangi / kimetungwa na N.M. Hasani Issa.
  PL8704 .J34X   Plays in Swahili : (for Swahili language students) / by Ali Ahmed Jahadhmy   with English translation by Suzanna Bushnell.
  PL8704 .L4 1937   Katekisimu : catechism of the Christian doctrine.
  PL8704 .L4 1949X   Katekisimu : catechism of the Christian doctrine.
  PL8704 .L4 1949X   Katekisimu : catechism of the Christian doctrine.
  PL8704.M58 D5X   Diwani ya Mnyampala / imetungwa na Mathias E. Mnyampala.
  PL8704.M58 D5X   Diwani ya Mnyampala / imetungwa na Mathias E. Mnyampala.
  PL8704.M58 D5X   Diwani ya Mnyampala / imetungwa na Mathias E. Mnyampala.
  PL8704.M58 K5 1971X   Kisa cha mrina asali na wenzake wawili = The adventures of a honey-gatherer and his two friends / kimetungwa na Mathias E. Mnyampala.
  PL8704.M59 E4 1966 VOL.1 Elimu ya Kiswahili / by E. G. Morris and R. A. Snoxall.
  PL8704.M59 E4 1966 VOL.2 Elimu ya Kiswahili / by E. G. Morris and R. A. Snoxall.
  PL8704.M59 E4 1966 VOL.3 Elimu ya Kiswahili / by E. G. Morris and R. A. Snoxall.
  PL8704.M59 E4 1966 VOL.4 Elimu ya Kiswahili / by E. G. Morris and R. A. Snoxall.
  PL8704 .M8   Diwani ya Muyaka bin Haji al-Ghassaniy. Pamoja na khabari za maisha yake ambazo zimehadithiwa ni W. Hichens.
  PL8704 .M8   Diwani ya Muyaka bin Haji al-Ghassaniy. Pamoja na khabari za maisha yake ambazo zimehadithiwa ni W. Hichens.
  PL8704.O4 H3 1961X   Hadithi ya Hazina binti Sultani / kimetungwa na C. A. Shariff Omar.
  PL8704.O4 H3 1961X   Hadithi ya Hazina binti Sultani / kimetungwa na C. A. Shariff Omar.
  PL8704.R6 K8X   Kusadikika : nchi iliyo angani / Shaaban Robert   ill. by Ruth Yudelowitz.
  PL8704.R6 K8X   Kusadikika : nchi iliyo angani / Shaaban Robert   ill. by Ruth Yudelowitz.
  PL8704.R6X M3   Marudi mema / kimeandikwa na Shaaban Robert.
  PL8704.R6X M3   Marudi mema / kimeandikwa na Shaaban Robert.
  PL8704.R6X P3 1960   Pambo la lugha, kimeandikwa na Shaaban Robert.
  PL8704.R6X P3 1960   Pambo la lugha, kimeandikwa na Shaaban Robert.
  PL8704 .U8   Utenzi wa Vita vya Uhud. The Epic of the Battle of Uhud. Collected and compiled by Haji Chum. Edited, with a translation and notes, by H. E. Lambert.
  PL8704 .U8   Utenzi wa Vita vya Uhud. The Epic of the Battle of Uhud. Collected and compiled by Haji Chum. Edited, with a translation and notes, by H. E. Lambert.
  PL8704.Z3 M3 1961X   Mashairi yangu, kimetungwa na Z.M.S. Zani.
  PL8704.Z3 M3 1961X   Mashairi yangu, kimetungwa na Z.M.S. Zani.
  PL8704 .Z71 1927   Katekisimu. Catéchisme en Swahili du Congo Belge, par monseigneur Louis Lempereur ...
  PN6377.S9 M4X   Vitendawili  kutoka makabila mbalimbali ya Tanganyika. Kimetungwa na E.K. Meena G.V. Mmari na H.H. Sangiwa.
  PN6377.S9 M4X   Vitendawili  kutoka makabila mbalimbali ya Tanganyika. Kimetungwa na E.K. Meena G.V. Mmari na H.H. Sangiwa.
  PN6519.S9 F3X V.1 Swahili sayings from Zanzibar.
  PN6519.S9 F3X V.2 Swahili sayings from Zanzibar.
  PR2798.S92 J8X   Julius Caezar  kimetafsiriwa na Julius K. Nyerere.
  PR3404.S9 E2X   Robinson Kruso / na kisiwa chake.
  PR4731 .A819 1960X   Mambo ya ajabu yaliyompata Allan Quatermain na wenzake / H. Rider Haggard.
  PR6055.K9 A712X   Tafrija ya usiku. Kimetafsiriwa na Titus N. Echessa. Bruce Onobrakpeya, picha iliyo upande wa nje ilichorua na Beryl Moore.
  PZ90.S9 D6X   Elisi katika nchi ya ajabu / Lewis Carroll [i.e. C. L. Dodgson]   imetafsiriwa na St Lo de Malet.
  QA135 .L6X   Namna ya kufundisha hesabu / Alfons Loogman.
  QH367 .L6X   Asili ya binadamu / Alfons Loogman.
  QL692.A1 A7X   Ndege wetu / kimeandikwa na Mary E. Archbold   picha zimechorwa na John Barber.
  QL737.C2 A413X   Simba kaishi na wanadamu  hadithi ya Elsa. Mtafsiri ni Mark Julius.
  QP425 .L6X   Usingizi, ndoto na jinamizi / Alfons Loogman.
  QP425 .L6X   Usingizi, ndoto na jinamizi / Alfons Loogman.
  R-00530 VOL.1-2 Mashairi [sound recording] : sung poem.
  R 1096   Kenya folk songs. [sound recording]
  R 603 VOL.1-2 Swahili [sound recording] : based on Swahili familiarization manual.
  S471.A35 R6X   Mavuno na afya kwetu Afrika / kitabu kimeandikwa na Edward Roux,   picha zimeandikwa na Betty Spence.
  S517.Z35 U3   Ufundi wa kulima : sehemu ya kwanza.
  TX115 .P4X VOL.3 Masimulizi ya nyumbani / kimetengenezwa na Valerie Perrott.
  TX115 .P4X VOL.1 Masimulizi ya nyumbani / kimetengenezwa na Valerie Perrott.